Ujawnienie plantacji marihuany

Ujawnienie plantacji marihuany

W dniu 15 lipca 2017 roku policjanci Wydziału Kryminalnego KP VIII W Krakowie wykonując czynności służbowe w miejscowości Wilków na terenie powiatu krakowskiego ujawnili niewielką plantację konopi indyjskich. Amator tego narkotyku rozsadę przygotował sobie w zużytych wiadrach po zaprawie tynkarskiej na balkonie swojego domu. Poza krzewami konopi policjanci znaleźli jeszcze 4 strzykawki z nieustaloną na chwilę obecną substancją. Wszystkie ujawnione rzeczy zostały zabezpieczone i przewiezione do Komisariatu Policji VIII w Krakowie.

Przypominamy kto wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.