Akcja MSWiA „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY”

Akcja MSWiA „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY”

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie nowy projekt „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Akcja jest elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wpisano ją  do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, a  patronat honorowy nad nią objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mariusz Błaszczak.  Głównym celem projektu skierowanego przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz profilaktyczny zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

Treści stanowiące materiał pomocniczy dla nauczycieli , pedagogów szkolnych oraz policjantów realizujących zadania zakresu profilaktyki społecznej dostępne są stronie internetowej www.policja.pl/bezpieczenstwo-rok-szkolny z przypisanym QR-kodem widniejącym również na plakacie.