Bezpieczna droga na ferie z Michałem Kościuszko i policjantami z WRD KWP w Krakowie

Bezpieczna droga na ferie z Michałem Kościuszko i policjantami z WRD KWP w Krakowie

W związku z rozpoczynającymi się dla województwa małopolskiego feriami zimowymi, w czwartek 8 stycznia 2018 roku, w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Moto Park Kraków, odbyła się impreza profilaktyczno - edukacyjna dla dzieci. Akcja została zorganizowana w ramach wspólnego projektu Michała Kościuszko, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego MUW.

Do projektu zaproszonych zostało ok. 150 uczniów ze szkół podstawowych, które zostały powitane przez Pana Piotra Ćwika – Wojewodę Małopolskiego, Panią Barbarę Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pana Łukasza Najdera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz podinsp. Krzysztofa Dymurę – Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Po uroczystym rozpoczęciu imprezy, dzieci oglądnęły przedstawienie pt. „W królestwie zakręconego czasu, czyli bajka o mądrych dzieciach”, po czym wysłuchały prelekcji policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza w okresie zbliżających się ferii zimowych. Kolejną pogadankę przygotowali operatorzy numeru 112 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego MUW. Przypominali oni zasady korzystania z numeru alarmowego, a dodatkowo uczyli jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Urozmaiceniem spotkania był pokaz dynamiczny na płycie poślizgowej w wykonaniu samego Mistrza Michała Kościuszki, podczas którego dzieciaki na własne oczy zobaczyły jak zachowuje się auto w poślizgu i jak bardzo wydłuża się droga hamowania pojazdu w zimowych warunkach drogowych.

Na zakończenie, każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową i upominki ufundowane przez organizatorów imprezy.

 Przypominamy o bezpieczeństwie na drodze w czasie zimowych ferii.

 Prezentacja dla podróżujących w czasie zimowego wypoczynku