Warsztaty historyczne IPN

Warsztaty historyczne IPN

W dniu 1 lutego 2018 r. w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Krakowie - Centrum Edukacyjne "Przystanek Historia" przy ul. Dunajewskiego 8 odbyły się warsztaty historyczne do II edycji konkursu "Policjanci w służbie historii”. Ten ogólnopolski konkurs organizowany jest dzięki partnerskiej współpracy między Komendą Główną Policji a Instytutem Pamięci Narodowej i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie programy nauczania rozszerzone są o przedmioty dot. funkcjonowania policji, czyli tzw. „klas policyjnych”. W ramach warsztatów zostały przeprowadzone wykłady dotyczące historii policji polskiej do 1939 r. i dalszych losów policjantów w trakcie II wojny światowej.
Prelegentami byli: pracownik OBEN IPN w Krakowie dr Marcin Chorązki oraz asp. szt. Piotr Lachman z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce i sierż. szt. Krzysztof Dyrek z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Policjanci dodatkowo zaprezentowaliswoje prywatne kolekcje pamiątek poświęconych policjantom Policji Państwowej z rejonu Małopolski.
Odbyły się również zajęcia praktyczne z obsługi programu komputerowego dot. montowania filmów, które są jednym z obowiązkowych punktów konkursu. Zajęcia prowadził Łukasz Płatek, pracownik OBEN IPN w Krakowie.
W warsztatach wzięły udział zespoły zgłoszone do konkursu z województwa małopolskiego (XVI LO w Krakowie, XVI LO w Tarnowie, Publiczne Społeczne LO w Trzebini, Prywatne LO dla Młodzieży w Nowym Targu) oraz świętokrzyskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie, Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach). Koordynatorem przedsięwzięcia w zakresie współpracy z klasami policyjnymi z woj. małopolskiego jest kom. Franciszek Gawlik z Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie.
Warto przypomnieć, że laureatami I edycji konkursu wśród jedenastu zespołów z całej Polski były dwa zespoły z Małopolski reprezentujące XVI LO w Krakowie oraz Prywatne LO dla Młodzieży w Nowym Targu.