X Jubileuszowa Prezentacja Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych

X Jubileuszowa Prezentacja Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 8 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie na os. Spółdzielczym 6 odbyły się X Jubileuszowe Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych. Jednym ze współorganizatorów było XVI LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie, które od lat współpracuje z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Na zaproszenie organizatorów w przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie: podinsp. Kazimierz Kyrcz oraz kom. Franciszek Gawlik (koordynator w zakresie współpracy z „klasami policyjnymi” z woj. małopolskiego). W części artystycznej uczniowie „szesnastki” zaprezentowali pokaz musztry paradniej, który został nagrodzony gromkimi brawami. Udział przedstawicieli KWP w Krakowie w X Jubileuszowych Prezentacjach Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych był dodatkowo formą promocji zawodu policjanta.