nadkom. Bogusław Wiklik

ant
nadkom.
Bogusław
Wiklik
Komendant Komisariatu Policji VIII w Krakowie

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

1998 – 2003 ówczesna Komenda Rejonowa Policji Kraków Centrum;

2003 – 2012 Komisariat Policji II w Krakowie;

2012 – 2015 Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Krakowie;

2015 – 2017 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie;

Od 2017 Komendant Komisariatu Policji VIII w Krakowie;

 

Odznaczenia, odznaki resortowe:

Brązowy medal „Za długoletnia służbę”

Brązowa odznaka „Zasłużony Policjant”