"Nadzór i oganizacja służby" - szkolenie dla kierowników rewirów dzielnicowych

"Nadzór i oganizacja służby" - szkolenie dla kierowników rewirów dzielnicowych

We wtorek 23 stycznia br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie adresowane do kierowników rewirów dzielnicowych podległych KP, którzy na co dzień koordynują działania „policjantów pierwszego kontaktu”.

Podczas spotkania funkcjonariusze doskonalili umiejętności skutecznego nadzoru nad dzielnicowymi, w celu zwiększenia ich efektywności w służbie.

Podczas spotkania kom. Piotr Jarzęcki, p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji, dbając o prawidłową realizację założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas”, zwrócił obecnym szczególną uwagę na istotę właściwego identyfikowania przez dzielnicowych problemów, występujących w rejonie ich odpowiedzialności służbowej. Przypomniał, iż w działaniach priorytetowych winny zostać uwzględnione informacje uzyskane podczas konsultacji społecznych, zgłoszeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz  wynikające z wniosków bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku. Naczelnik podkreślił, że odpowiednie zdiagnozowanie problemu, pozwoli na opracowanie konkretnego zakresu działań niezbędnego w procesie eliminacji zagrożenia.