Jak działają oszuści

Jak działają oszuści

MECHANIZM  PRZESTĘPSTW – WYŁUDZANIE POŻYCZEK W BANKACH I FIRMACH PARABANKOWYCH NA CUDZE DANE OSOBOWE

Mechanizm ten można opisać w następujących krokach:

Krok 1. Sprawca uzyskuje dostęp do cudzych danych osobowych poprzez Internet.

Istnieją różne sposoby zdobywania danych osobowych przez Internet. Przykład: pokrzywdzony poszukując oferty pracy, znajduje zamieszczone w sieci ogłoszenie i nawiązuje kontakt z potencjalnym pracodawcą. Następnie przekazuje mu swoje dane osobowe – np. poprzez standardowe CV lub też sprawca pod pretekstem sporządzenia umowy prosi pokrzywdzonego o przesłanie danych osobowych, nr dowodu osobistego, nr PESEL,  itp.

Krok 2. Sprawca składa w Banku poprzez Internet wniosek o otwarcie rachunku bankowego na dane osobowe pokrzywdzonego

Przedkładając cudze dane osobowe sprawca poprzez Internet składa w Banku wniosek o otworzenie nowego rachunku bankowego (dotyczy to banków, w których możliwe jest otworzenie rachunku drogą elektroniczną – czyli w praktyce większości działających w Polsce banków z ofertą dla klientów indywidualnych).

Krok 3. Weryfikacja danych osobowych przez Bank.

W celu weryfikacji danych osobowych Bank zwraca się do swojego nowego klienta (w tym przypadku sprawcy) o dokonanie przelewu weryfikacyjnego (przeważnie w kwocie 1 grosz lub 1 zł) z dotychczas posiadanego dowolnego konta bankowego na konto Banku. Warunkiem otworzenia nowego rachunku bankowego przez Internet, bez podpisywania umowy oraz bez zgłaszania się do oddziału banku jest posiadanie innego konta, z którego przelew 1 grosza lub 1zł ma potwierdzić, że dana osoba istnieje i jej dane osobowe są prawdziwe.

Krok 4. Sprawca zwraca się do pokrzywdzonego pod pretekstem weryfikacji prawdziwości podanych danych osobowych  o dokonanie przelewu weryfikacyjnego /1 grosz, 1zł/.

            Sprawca prosi pokrzywdzonego aby ten – w celu potwierdzenia prawdziwości swoich danych   osobowych – dokonał przelewu weryfikacyjnego na jego konto. Przelew taki, z posiadanego konta, ma potwierdzić, że dana osoba w rzeczywistości istnieje. W tym celu  sprawca podaje numer konta nie swojego, lecz tego, które podał mu bank  / patrz pkt.3/.

Krok 5.  Pokrzywdzony dokonuje przelewu na podane przez sprawcę konto.

Pokrzywdzony w dobrej wierze dokonuje ze swojego konta przelew na konto podane przez sprawcę, w rzeczywistości  pieniądze wpływają na konto banku, w którym sprawca chce otworzyć nowy rachunek. Tym samym dokonane zostaje w banku potwierdzenie danych, na które sprawca otwiera nowy rachunek.

Krok 6. Sprawca posiada otwarty rachunek na cudze dane osobowe

Sprawca otwiera rachunek na cudze dane osobowe, a następnie składa przez Internet wnioski w bankach i parabankach / firmy typu VIVUS PL, SMS PL, REGATA Sp. z o.o., ŻYRAFA Sp. z o.o. itp./ o udzielenie pożyczki, zaciągając kredyty na cudze dane osobowe.

 

Należy spodziewać się wzrostu tego typu przestępczości. Sprawcy wykorzystują możliwość realizacji różnego typu transakcji czy umów dokonywanych drogą elektroniczną, podczas których dochodzi do podania pełnych danych osobowych poprzez Internet oraz tzw. przelewów weryfikacyjnych. Takie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów przez banki w znacznej mierze ułatwia sprawcom przestępcze działanie. Wiele osób nie ma wiedzy o możliwości otwarcia rachunku bankowego bez jakiegokolwiek faktycznego potwierdzenia tożsamości / wylegitymowanie się dowodem osobistym, podpisanie umowy – chociażby przesłanej kurierem – i dopiero na tej podstawie aktywowanie konta/.