„NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU”

„NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU”

Zimowa aura, duże ochłodzenie naraża wielu ludzi tj. bezdomnych, nieporadnych życiowo, czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu na skutki niskich temperatur.

Dlatego też, aby zapewnić skuteczną pomoc w trudnej sytuacji życiowej, stanowiącej zagrożenie dla życia ludzkiego, Policja podejmuje ścisłą współpracę z instytucjami oraz organizacjami pomocowymi.

W wielu przypadkach udzielenie pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem i uratowanie im życia były możliwe dzięki szybko przekazanej informacji o sytuacji zagrożenia.

Aby nie dochodziło do śmierci z powodu wychłodzenia organizmu apelujemy, by nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu.

Musimy pamiętać, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby bezdomne, czy będące pod wpływem alkoholu. Ale mogą to także być osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach, na przykład z poruszaniem się czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy jeden telefon : pod numer alarmowy 112 lub policyjny 997.

Wykaz schronisk, noclegowni i ogrzewalni na terenie miasta Krakowa:

1. Chrześcijańskie Schronisko dla Bezdomnych „Dom Korneliusza” ul. Koprowa 4, Kraków

2. Dom Matki i Dziecka – Schronisko dla kobiet z dziećmi ul. Żywiecka 16, Kraków telefon: 12 269 35 79

3. Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobietos. Krakowiaków 46, Kraków telefon: 12 425 81 70

4. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a, Kraków telefon: 12 684 03 73

5. Ogrzewalnia dla Bezdomnych Osób Ul. Wielicka 44b, Kraków telefon: 500 316 524

6. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13c, Kraków telefon: 12 350 63 10