Odprawa roczna w Komisariacie VIII Policji w Krakowie

Odprawa roczna w Komisariacie VIII Policji w Krakowie

W czwartek, 25 stycznia br. w siedzibie Komisariatu VIII Policji w Krakowie odbyła się odprawa, której celem było podsumowanie wyników osiągniętych przez funkcjonariuszy w minionym roku.

W spotkaniu z kadrą kierowniczą komisariatu, uczestniczył Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, a także przedstawiciel lokalnego samorządu – Stanisław Moryc Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII.

Gospodarzem spotkania był kom. Bogusław Wiklik, który swoją wypowiedź rozpoczął od omówienia stanu etatowego jednostki .Komendant „Ósemki” zwrócił uwagę na znaczną ilość funkcjonariuszy wyróżnionych w 2017 r. za wzorową służbę. W następnej kolejności przedstawił efekty pracy policjantów pionu kryminalnego oraz prewencyjnego.  Zwrócił uwagę na pozytywną tendencję, która wynika ze spadku ilości przestępstw, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności ich sprawców, w tym zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia czynu zabronionego. Osiągnięcie dobrych not było zasługą profesjonalizmu oraz zaangażowania policjantów w działania na rzecz ładu i porządku publicznego.

Kom. Bogusław Wiklik przedstawił również zakres działań profilaktycznych, które cyklicznie były prowadzone przez funkcjonariuszy Ogniwa  ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowych.

Mówiąc o współpracy z samorządem lokalnym, Komendant „Ósemki” wyraził wdzięczność  za wspieranie policyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślił, iż w ramach współpracy pomiędzy Komisariatem Policji VIII w Krakowie a Radami Dzielnic w 2017 roku zakupiono  m.in. nieoznakowany radiowóz.

Obecny na spotkaniu Stanisław Moryc, również w imieniu mieszkańców, podziękował funkcjonariuszom nie tylko za trud codziennej służby oraz osiągnięte wyniki w zakresie zwalczania przestępczości, ale przede wszystkim za poczucie bezpieczeństwa.  Powiedział: „Wasza praca jest cenna i potrzebna. Dzięki Wam czujemy się bezpiecznie”. Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII przywołał przykłady zabezpieczeń imprez okolicznościowych, które pod czujnym okiem stróżów prawa, przebiegł spokojnie. Zapewnił, że samorządy lokalne nadal będą wspierać wszelkie inicjatywy podejmowane przez mundurowych w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego.

Jako ostatni głos zabrał insp. Rafał Leśniak. Szef krakowskich policjantów rozpoczął wypowiedź od zdania: „wyniki sondaży przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badania opinii społecznej wskazują, że jest bezpiecznie,  a poczucie bezpieczeństwa obywateli jest właściwą miarą oceny naszej służby”. Dodał, iż poczucie bezpieczeństwa wynika m.in. z  dobrej współpracy Policji ze społeczeństwem , władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami. Gdyż nawet najlepiej wyposażona Policja nie będzie dobrze wykonywała swoich zadań, jeśli mieszkańcy nie będą jej ufali  W tym miejscu  insp. Rafał Leśniak przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako nowoczesnym narzędziu informatycznym, służącym usprawnieniu komunikacji między społeczeństwem a Policją oraz programie „Dzielnicowy bliżej nas”, którego założeniem jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Podkreślił, iż wcześniej tzw. „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców.

Na zakończenie Komendant skierował do obecnych słowa uznania. Funkcjonariuszom oraz pracownikom korpusu cywilnego podziękował za zaangażowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych. Natomiast przedstawicielom władz samorządowych za współpracę, która jest przejawem troski i zainteresowania bezpieczeństwem.