Policjanci Komisariatu Policji VIII zainicjowali II edycję projektu „Powiedz NIE Przemocy”

Policjanci Komisariatu Policji VIII zainicjowali II edycję projektu „Powiedz NIE Przemocy”

Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9, informuje, że w roku szklonym 2019/2020  będzie kontynuowany projekt „Powiedz NIE Przemocy”, tym razem skierowany do uczniów szkół podstawowych klas 1-3.

Projekt ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole. Skoncentrowany jest na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły oraz jej społeczności.

Ma wpłynąć na zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz tworzenie przyjaznego środowiska w szkole.

 

Cele szczegółowe: kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły;

•             zaangażowanie uczniów w przeciwdziałanie przemocy, zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania;

•             zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci ;

•             promowanie wśród dzieci kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;

•             zachęcanie uczniów do odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań.

 

Przedmiotem oceny w ramach projektu „Powiedz NIE Przemocy” są działania i aktywności szkół od października 2019 do maja 2020 roku.

•             Każda klasa biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do przygotowania w ramach konkursu indywidualnego oraz grupowego:

•             Konkurs indywidualny – Sleevface – „Ubieram się w książkę” (fotografia).

•             Konkurs grupowy – „Najpiękniejsza bajka przeciw przemocy z Nową Hutą w tle”.

•             Uczniowie z klasy zgłoszonej do projektu mogą jednocześnie wziąć udział w konkursie indywidualnym oraz grupowym.